Taiwan Ensemble Competition

Location Time Performing Group


Taipei Cultural Center

10/5(Sun.)13:30
Ensemble Section
The Galaxy show choir
Sheng Na Choir
Fei Chang Nu: Sheng
Sha Mu Lei Shi
Wang Xing Singers
Taichung Chamber Chior
The Fringe Singers
Sun‧Moon‧Xiao Ma Li
Luan Shi Kuang Yin
10/5(Sun.)16:00
Singing Section
Many Waters
Semiscon
H2O2
Yan Zhi Song Quartet
W.A.U
Vococo
The Galaxy Singers
The Crystal Singers
Barbarian Box Singers
poco A poco Singers
Popphone
What's Up
ZOO
Six Inches

 Winners' Concert

Location
Time
Performing Group

Taipei Cultural Center
10/12(Mon.)19:30
The Galaxy Show Chior
Sun‧Moon‧Xiao Ma Li
Poco A poco SIngers
The Galaxy Singers
Semiscon

 

Master Class
Chen Yun Hung
Ran Tian Hao
Jiang Yi Fan
Chu Yuen Lei
Lian Fang Bei

 

Ensemble Section
1st:N/A
2nd:Sun‧Moon‧Xiao Ma Li
3rd:The Galaxy Show Chior

Singing Section
1st:Semiscon
2nd:The Galaxy Singers
3rd:Poco A poco SIngers
Best Compulsory Interpretation: Semiscon (I got rhythm)
Best Comedy Performance: The Galaxy Singers
Best Stage Performance:Semiscon
Best Renaissance:Sun‧Moon‧Xiao Ma Li
Best Arrangement:Liu Yao Jen
Contemporary A Cappella Catagory


New Spiritual Catagory